Live-sändningar

Vi älskar att prata med våra medlemmar! Vi kör livesändningar och frågestunder varje vecka på Instagram Stories på vår medlemssida. Vi annonserar liven/frågestunden i förväg i Facebookgruppen för medlemmar och på vår medlemssida på Instagram. Fråga på! Liven/frågestunderna har två huvudsakliga teman:

  1. Träning! Du ska precis börja träna och undrar om övningarna. Eller så har du tränat ett tag och vill veta mer om hur du kan gå framåt i din träning. Du kanske har nått en platå och funderar på hur du ska ta dig vidare? En gång i veckan på kvällstid kör vi antingen en live-sändning eller en frågestund på Instagram Stories på vår medlemssida.
  2. Kost! Vad ska man äta? Hur ska man äta? Vad händer när man äter på ett visst sätt? Finns det något vetenskapligt belägg för att man ska äta enligt diet X? Fredrik (läkare) håller en frågestund/livesändning på Instagram Stories på vår medlemssida varannan vecka om kost och livsstil.

Undrar du om något annat? Maila frågor och önskemål till support@livspusseltraning.se!

Livspusselträning